NOBIS

Ikke bare opbevaring
Ikke bare et bosted
Men et hjem – ens eget hjem

De menneskelige rammer

Bostedet skal danne ramme om trygge og hjemlige omgivelser, hvor den enkelte unge kan trives og udvikle sig optimalt til et så sundt og selvstændigt liv som muligt. Derfor skal det altid tages udgangspunkt i det hele menneske, den enkeltes ønsker, drømme og behov.

Vi vil gerne skabe et bosted, hvor de unge oplever, at det er deres eget hjem, og at de ansatte er “på besøg”. De unge skal altid høres ift. hvad de har brug for hjælp til, og hvad de selv kan mestre. F.eks. kan de unge selv bestemme, hvem de vil have på besøg, hvornår, og om de vil overnatte hos hinanden, venner, kærester mv. Den pædagogiske indsats skal løbende justeres derefter.

Personalet

Det er selvfølgelig en forudsætning at de ansatte har et menneskesyn, der er foreneligt med vores værdigrundlag. Etik og livskvalitet skal prioriteres i det pædagogiske arbejde.

Da de ansatte er deres “eget redskab”, er det en forudsætning, at de som en del af det pædagogiske arbejde er bevidste om egne værdier, vaner, mønstre, fordomme, begrænsninger m.m. De ansatte skal kunne arbejde med sig selv. De skal kende betydningen af at kigge indad, for at være i stand til at hjælpe og støtte de unge bedst muligt ift. de behov og ønsker de har til deres hjem og deres hverdag.

De ansatte skal som udgangspunkt være uddannede og/eller kvalificerede. De skal også have interesse i hele tiden at udvikle sig fagligt ift. de behov, der er og opstår. De skal altid være på forkant med ny inspiration til de unge, således at der er et flow i tænkningen om “det bedste hjem”.

Pædagogikken

Det er vigtigt at den pædagogiske indsats hele tiden befinder sig i spændingsfeltet mellem de unges ønsker og behov og den professionelles viden om hvordan – og om, det vil kunne lade sig gøre.
De unge skal inddrages, i det omfang de kan – i at mestre de opgaver, der naturligt er i et hjem, som rengøring, indkøb, madlavning, tøjvask mv.
Der skal desuden være fokus på at hjælpe de unge med at leve et sundt og godt liv, både fysisk, psykisk og mentalt. Det vil naturligvis være forskelligt fra person til person, hvordan det vil udmønte sig.
Der skal være fokus på at hjælpe og støtte de unge til at danne nye -, og vedligeholde, -relationer og venskaber med andre unge, som både bor på bostedet og helt andre steder.