NOBIS

Målgruppe og
Fremtid for bosted

Målgruppen for bostedet er i opstart unge mellem 18 og 30 år, med kognitive udfordringer. Som f.eks. vores unge med Downs syndrom. Dvs. unge med et omfattende behov for hjælp, hvilket kræver, at der er uddannet personale både dag og nat.

De unge må gerne være meget forskellige, med forskellige, særlige og individuelle udfordringer og behov.
Det er vigtigt, at der er potentiale for at etablere gode relationer og venskaber i mellem de unge, der bor sammen.

Også i fremtiden

Vi ønsker at skabe et bosted for livet. Det er altså ikke et bosted, hvor de unge tænkes at skulle flytte fra, når de er fyldt 30 år.
Bostedet starter med at have en målgruppe bestående af unge. Med tiden bliver de jo til voksne, så til ældre og siden hen til gamle. Bostedet tænker vi udvikler sig i takt med de unge bliver ældre, og at det ændre sig i forhold til de nye behov, der vil komme med tiden.

Forældergruppen og de ansatte

Vi vil gøre alt for at de ansatte får gode og attraktive arbejdsvilkår. Vi vil meget gerne kunne fastholde dem i længere perioder, både for de unges skyld, for udviklingen af bostedet og for arbejds- klimaet og -kulturens skyld. Vi forestiller os derfor, at vi i processen vil inddrage personale fra de unges tidligere skoleliv, hvor flere har henvendt sig til os med meget stor interesse for at indgå i vores arbejde med projektet.

Vi vil gerne have indflydelse på, hvem der bliver ansat på bostedet, samt hvilke unge der kan bo der, men vi er bevidste om, at vi skal trække os så meget som muligt, når bostedet nærmer sig åbning. Det skal først og fremmest være de unge, personale og leder, der former og udvikler bostedet. Det skal vi give dem plads og fred til.